JINDŘICHOV (FOTO) | Již podruhé běhali žáci ZŠ a MŠ Jindřichov proto, aby děti v africké Etiopii mohly chodit do školy. Cílem charitativní akce Běh pro Afriku je získat peníze na výstavbu nových škol v Etiopii. Běh pro Afriku organizuje Člověk v tísni a jeho princip je zcela jednoduchý.

Foto: Alena Grossová

Děti si najdou sponzora, který jim přislíbí nějakou finanční částku za 1 uběhnuté kolečko na školním hřišti. „V den běhu škola běžcům potvrdí počet uběhnutých koleček, sponzoři vyplatí svým běžcům slíbené dary a celá částka se pak posílá na konto Běhu pro Afriku. V letošním roce počet běžců  Jindřichově dosáhl počtu 98, protože se ke školákům přidali i předškoláčci a víc jak 10 dospělých z řad rodičů a učitelů. Celkem naši běžci uběhli 123,5 km a získali tím tak částku ve výši 16 719 korun,“ sdělila pedagožka Alena Grossová.

„Tato částka bude použita na výstavbu speciálních tříd na jihozápadu Etiopie. Budou určeny pro děti s postižením tělesným, smyslovým, pro děti s poruchami učení a pro dívky  a děti z chudých rodin. Tyto školy pak uvítají až 3000 žáků. Důkazem, že naše peníze slouží dobré věci, jsou fotky z již postavené školy v Kulufu, na kterou jsme částkou ve výši skoro 20 000 korun přispěli v roce 2016. Její noví žáci nám fotkou s logem naší školy udělali velkou radost,“ sdělila závěrem Grossová.

Foto: Alena Grossová