KRNOV, OSOBLAHA |10.října 2018 se v 16 hodin uskuteční v Holčovicích seminář pro žadatele o dotaci v programu OPZ II – prorodinná opatření. Výzvu vyhlásila místní akční skupina Rozvoj Krnovska v září a je na ni vyčleněno 1 600 000 korun.

Foto: Pixabay

Žádosti je možné podat do 19.listopadu 2018. Cílovou skupinou jsou osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, osoby s kumulací hendikepů na trhu práce a osoby pečující o jiné závislé osoby. Podporovány budou projekty zajišťující následující aktivity:

– Zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování

– Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

– Příměstské tábory

– Společnou dopravu z/do školy, dětské skupiny nebo příměstský tábor

– Dětské skupiny

– Vzdělání pečujících osob.

Žádat mohou místní akční skupiny, obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi, nestátní neziskové organizace, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb