DÍVČÍ HRAD | V  Dívčím Hradě se opět zapojili do jarního úklidu. Při pravidelné akci Ukliďme Česko – Ukliďme Dívčí Hrad! se pokusili zbavit své okolí nepořádku. Uklízelo se v sobotu 7. dubna 2018 od 15 hodin. Do úklidu se zapojilo celkem 29 dobrovolníků.

Foto: Zdenka Spurná

Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. V kampani Ukliďme svět! (v originále Clean Up the World!), pod jejíž hlavičkou uklízí dobrovolníci z Českého svazu ochránců přírody již 24. Rokem, jde především o to přispět ke zlepšení společného životního prostředí, tím, že jej zbavíme odpadků.

Mezinárodní kampaň je založená na dobrovolné práci a pomoci nejrůznějších spolků, skupin, škol, obcí, podniků, rodin i jedinců, kteří se do úklidů světa (zejména ve svém okolí) aktivně zapojují. Jako jeden z největších komunitních projektů na světě současnosti je Ukliďme svět! od svých počátků v roce 1989 podporován UNEP.