BRUNTÁL | Město Bruntál ocenilo nejúspěšnější žáky základních, středních škol a školských zařízení. Za svou píli byli v pátek 15. listopadu při slavnostním setkání v Kině Centrum odměněny.

Foto: MěÚ Bruntál

Mimořádné výsledky v mimoškolních aktivitách, společensky prospěšná činnost, hrdinský čin, úspěšná reprezentace školy, aktivní dobrovolnická činnost – to byla kritéria, na základě kterých mohli své žáky ředitelé škol a školských zařízení na území města navrhovat. Podněty se poté zaobírala Komise rady města pro výchovu a vzdělávání, která hlasováním vybrala ty, jenž si ocenění v pátek převzali. Vybráni byli čtyři jednotlivci a dva týmy.

Natálie Bartošíková ze Základní školy Bruntál, Jesenická 10 získala ocenění za dosažení mimořádných výsledků okresního, krajského a vyššího významu v mimoškolních aktivitách a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a přehlídkách nejméně regionálního významu – v mimoškolní oblasti je úspěšnou absolventkou ZUŠ v oborech sólový zpěv, hra na akordeon, výtvarná tvorba. Účastní se hudebních krajských soutěží a přehlídek, kdy v krajských soutěžích např. ve hře na akordeon získala 3. místo a 1. místo v soutěži o nejlepší komiks.

Daniela Kokyová ze Základní školy Bruntál, Okružní 38 získala ocenění za pravidelnou účast a vítězství školních kol olympiád a soutěží v matematice a fyzice, kdy v okresním kole získala 3. místo v matematické olympiádě a 1. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan.

Ondřej Schwarz ze Všeobecného a sportovního gymnázia, Bruntál získal ocenění za badatelskou činnost – zpracoval osud slovenského válečného veterána Pavla Bednára z Janovic u Rýmařova. Se svou prací obsadil ve své kategorii 1. místo v mezinárodní soutěži. Významná byla také jeho účast v krajském kole Dějepisné soutěže pro žáky SŠ z ČR a SR a v okresním kole Dějepisné soutěže hrátek s historií.

David Demeter ze Základní umělecké školy, Bruntál si ocenění zasloužil za skvělé výsledky ve hře na akordeon, kdy pravidelně výborně reprezentuj školu nejen na místních kulturních akcích a koncertech organizovaných školou, ale také se úspěšně účastnil několika soutěží.

Ekotým ze Základní školy Jesenická 10, Bruntál ve složení Eliška Dolanská, Tereza Hudecová, Matyáš Kárník, Eduard Kotěšovský, Adéla Mikulová, Veronika Nitková, Sebastián Novák, Daniel Patrovský, Hedvika Přecechtělová, Adam Slovák, Veronika Šípková, Eliška Vroblová, Barbora Waisrová, Vojta Zmeškal byl oceněný za společensky prospěšnou činnost aktivní dobrovolnou činnost. Tým složený ze zástupců jednotlivých třídních kolektivů se setkává na pravidelných schůzkách, řeší téma ekoškoly, zapojuje se do soutěží a projektů, věnuje se společensky prospěšným činnostem, sponzoruje například jaguára v olomoucké ZOO, pořádá sbírku pro klienty dětského domova, spolupracuje s dětmi v mateřských školách, zapojuje se do dobrovolnických programů. Opakovaně obhájil mezinárodní titul Ekoškola.

Žáci VII. A ze Základní školy Okružní 38, Bruntál Hana Jánošíková, Jan Kocourek, Valentina Smetanová a Ela Zmydlochová byli oceněni z úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole fyzikální soutěže Archimediáda, kde získali 1. místo.

Nejúspěšnější žáci základních, středních škol a školských zařízení byli letos vybíráni poprvé. „Byl bych rád, kdyby se akce do budoucna stala tradicí,“ konstatoval starosta města Bruntálu Petr Rys.

Přihlásit své kandidáty mohly všechny školy a školská zařízení na území města Bruntálu bez ohledu na zřizovatele. Nezapojily se všechny.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál