BRANTICE | V pátek 17. března 2023 krátce před 15 hodinou vyjížděla jednotka hasičů Krnov-Kostelec společně s krnovskou profesionální jednotkou do obce Brantice k požáru travního porostu.

Foto: Hasiči Krnov-Kostelec

„Požárem byla zasažena plocha přibližně 30×30 m ve svažitém terénu. K likvidaci požáru byly nasazeny dva vodní proudy,” informovali Hasiči Krnov-Kostelec na svých stránkách.

Foto: Hasiči Krnov-Kostelec

Foto: Hasiči Krnov-Kostelec

Každoroční nebezpečí jarních požárů je ze strany veřejnosti stále podceňováno a nejsou dodržována ani základní a zákonná pravidla o požární bezpečnosti. Profesionální i dobrovolní hasiči už vyjížděli k řadě požárů v přírodním prostředí. Nástup teplejšího počasí každoročně provází desítky požárů, které ohrožují přírodu, majetek i lidi.

Příchod jara láká zahrádkáře, chataře a chalupáře k jarnímu úklidu, a tím vzniká i nebezpečí těchto typických jarních požárů. Hasiči proto varují před nebezpečím jarního spalování suché trávy, listí a větví z prořezaných stromků.

Zákon navíc zakazuje plošné vypalování porostů, za jehož porušení udělují hasiči pokuty. Je proto vhodné využívat organizovaných akcí v zahrádkářských nebo chatových oblastech ke svozu biologického odpadu, čímž odpadá celá řada problémů. Kde není možné takových akcí využít, tak vždy doporučujeme myslet na vhodnou prevenci, dostatečně se na spalování odpadu připravit, zajistit si jednoduché hasební prostředky a mobilní telefon pro případné přivolání pomoci nebo hasičů.

Zdroj: HZS ČR