MSK | Umění je jeden z prostředků, jak bořit hranice mezi světem zdravých a handicapovaných. Společnou integraci podporují i Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro handicapované umělce. Ocenění je určené pro osoby se zdravotním postižením a je udělováno za výtvarnou, literární i hudební tvorbu. Autorům těch nejlepších děl předali ceny hejtman kraje Jan Krkoška a jeho náměstek pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Foto: MSK

První místo získal obraz složený z kuliček z krepového papíru Vesnice, který do soutěže poslala Veronika Caková. Na druhém místě se umístil Jiří Kolúch s olejomalbou Noční ulice v dešti. Na třetí příčku dosáhl obraz vytvořený technikou diamantového malování Páv, jeho autorkou je paní Ivana Hemowská. Porota udělila i čestná uznání, ta patří Tereze Muroňové za hru na klávesy, poslala záznam skladby Rozeznávám od Petra Hapky. A zaujal i Lubomír Pavelčák se svou fotografií Brýlovka Katedrála Božského Spasitele.

Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2023 lidem s různým typem zdravotního hendikepu pravidelné vzdělávání v oblasti umění, ke kterému mají jinak omezený přístup. V rámci projektu se v prostorách Domu umění, nebo ve spolupracujících organizacích uskutečňovaly pravidelné výtvarné a zvukové dílny, muzikoterapie a terapie zpěvem. Galerijní dílny se připravovaly pro skupiny se smyslovým, duševním, mentálním a kombinovaným postižením. Do projektu byly pod vedením lektorů zapojeny skupiny různého věku. Dílny ve spolupráci s neziskovými organizacemi navštěvovali děti, dospělí i senioři. Během letošního roku se uskutečnilo více než 80 výtvarných dílen, 15 zvukových dílen, 25 muzikoterapeutických dílen a 12 terapií zpěvem.

Projekt se uskutečňuje za systematické spolupráce s neziskovými organizacemi, které zaměřují svou činnost na práci a pomoc hendikepovaným lidem. Projekt realizuje Galerie výtvarného umění Ostrava za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Zdroj: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK