RÝMAŘOV | Místní akční skupina Rýmařovsko připravila pro všechny pedagogické pracovníky z našeho regionu společné oslavy Dne učitelů, které se konaly ve čtvrtek 28. března 2019 ve velkém sále Střediska volného času.

Foto: MěÚ Rýmařov

Veškeré náklady hradila místní akční skupina díky projektu Místní akční plánování na Rýmařovsku, do něhož jsou zapojeny všechny školy a školská zařízení v regionu. Po krátkém zahájení a blahopřání zhlédli učitelé představení Záskok v podání ochotnického divadelního spolku ze Světlé Hory, pak následovala volná zábava při reprodukované hudbě. Občerstvení připravili žáci Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov a Základní školy Rýmařov na Jelínkově ulici; žáci Základní školy Rýmařov na Školním náměstí vyrobili perníková srdce, která spolu s květinami obdrželi všichni pedagogové při příchodu do sálu.

Zdroj: MěÚ Rýmařov