DÍVČÍ HRAD |V Dívčím Hradě se uskutečnilo odpoledne pro seniory pod názvem „Den seniorů“. Připraveno bylo pro všechny malé občerstvení a dáreček v podobě vitamínů. Setkání proběhlo ve středu 4. října 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Foto: Zdeňka Spurná

Cílem setkání bylo zpříjemnit chvíle starším spoluobčanům, a to cestou humoru, zpěvu a vzájemným předáním zkušeností. Alespoň tímto způsobem jim tak poděkovat za to, co během svého aktivního života udělali pro svou obec.

Den seniorů je oslavou všeho dobrého, co společnosti přináší starší lidé a zároveň poukazuje na problémy, se kterým se musejí potkávat. „Každoročně obec pořádá oslavu Dne seniorů, kdy přichystáme krátký program a občerstvení, a na obecním úřadě se sejdou naši starší občané. Jsem velmi rád, že se každoročně tato oslava koná, protože si našich seniorů vážíme. Zároveň je třeba mít seniory v úctě a naslouchat jejich zkušenostem,“ řekl starosta obce Jan Bezděk.