DÍVČÍ HRAD | Při tříkrálové sbírce v Dívčím Hradě se v sobotu 6. ledna 2024 vybralo 8.966 korun. Tři králové v Dívčím Hradě koledovali v tomto složení : Tereza Spurná, Ester Foldynová a Karin Foldynová. Děti svým zpěvem u každého domu navodily hezkou tříkrálovou atmosféru.

Foto: Zdenka Spurná