DÍVČÍ HRAD (FOTO) | Tříkrálová sbírka minulý týden dospěla ke svému závěru. Nyní se začíná sčítat výtěžek. Při tříkrálové sbírce v Dívčím Hradě se v sobotu 6. ledna 2018 vybralo 12 906 korun.

Foto: Zdenka Spurná

Vybrané peníze poslouží k rozvoji charitních služeb, pomoci lidem bez domova, těžce nemocným, lidem v nepříznivé sociální situaci a také k nákupu kompenzačních pomůcek. Tříkrálová sbírka, která má v Česku už dlouholetou tradici, všem umožňuje projevit solidaritu s těmi, kteří mají různé životní těžkosti.

Tři králové v Dívčím Hradě koledovali v tomto složení : Karolína Spurná, Zdenka Šmídová a Viktor Foldyna. Děti svým zpěvem téměř u každého domu navodily hezkou tříkrálovou atmosféru.