TŘEMEŠNÁ | Vánoční jarmark se slavnostním rozsvícením stromu v Třemešné se konal v pátek 2. prosince 2022 od 16 hodin.

Foto: OÚ Třemešná

„Odbila 16 hodina a v parku u hasičárny zavoněl svařák a rozsvítily se stánky. Stánky plné dekorací, pochutin, jako je například domácí chléb, pečený čaj, cukroví a také stánky s občerstvením. Začal vánoční jarmark, pořádaný ZŠ a MŠ Třemešná. Bramborové placky, halušky, koláče, svařák, čaj, turbomošt, klobásky, a dokonce i zabíjačková polévka, to vše čekalo na návštěvníky vánočního jarmarku. Nepřeberné množství dekorací a vůní lákalo víc a víc návštěvníků. Ve stancích prodávali žáci pod vedením svých učitelů dekorace, které vyráběly přímo děti, to jsou zkrátka vánoční ozdoby s přidanou hodnotou,” informují na webových stránkách stránkách Třemešné.

O doprovodný program se postarali taktéž žáci místní školy. „Zpívali nejen ti starší, ale také úplně ti nejmenší. Děti ze školky a rovnou se svými rodiči. Děti si mohly napsat, nakreslit či nalepit dopis Ježíškovi přímo ve stánku SRPDŠ, kde se jako bonus mohly nechat vyfotit v nádherném foto koutku. Na perfektní náladu navázala obec s rozsvěcením vánočního stromu.
Těsně před 17 hodinou se odpočítalo slavnostní rozsvěcení. Letos bylo podpořeno skupinou ČEZ, za což obec srdečně děkuje. Když už jsme u těch pochval a díků, tak velký dík patří, všem, co se podíleli na zdobení vánočního stromu a přípravě jarmarku. Poděkování a velká pochvala míří k dětem z naší školy,” sdělují dále na stránkách.

Zdroj: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná