ČR | Zima již pomalu klepe na dveře, proto se mnoho domácností pečlivě připravuje na topnou sezónu a předzásobují se pevnými palivy. Díky včasnému nákupu mohou spotřebitelé ušetřit na topení až několik tisíc korun ročně. Mnozí prodejci totiž své zákazníky odměňují za včasný nákup výhodnějšími akčními cenami nebo i službami, jako je třeba doprava či složení (např. uhlí) do sklepa zdarma. I při nákupu pevných paliv je však dobré se neukvapit a dobře vybírat.

Foto: ilustrační Pixabay

Kde nakupovat. Spotřebitelé by si měli dávat pozor zejména na různé, na první pohled velmi výhodné nabídky z letáčků, protože i „výhodná nabídka“ se může v konečném důsledku domácnostem pěkně prodražit. Nehledě na to, že nekvalitní palivo umí nadělat pěknou škodu nejen v kotli, ale i v ovzduší. Pokud zvažujete využít letákové nabídky neznámého prodejce, buďte velmi opatrní a dobře zvažte, zda vám větší jistotu nenabízejí osvědčení prodejci ve vašem okolí. Tradiční prodejci většinou dbají na svou dobrou pověst, proto si nemohou dovolit šidit na kvalitě. Nabízí rovněž odborné poradenství při nákupu, doporučí nejvhodnější druh paliva podle typu kotle a kamen, poradí jak správně přikládat a také skladovat.

Na co si dávat pozor? Hmotnost paliva – nezapomínejte, že prodávající je povinen umožnit, na vaši žádost, kontrolu správné váhy objednávky – převážení! Nejlepší variantou je, když může kupující být osobně přítomen při nakládce. Kromě váhy dejte pozor i na kvalitu pevných paliv. Pečlivě si před nákupem spočítejte nejen jeho cenu, ale před uzavřením smlouvy se vždy informujte i na cenu dopravy. Tato položka totiž může být poměrně významnou a často se vyplatí hledat prodejce co nejblíže bydlišti. Někdy vám dodavatel dřevo doveze i bezplatně, pokud odeberete nějaké minimálně stanovené množství. Vždy trvejte na vydání řádně vyplněného dokladu o koupi.

Nákup uhlí. Uhlí si nechte zdarma převážit. Pokud prodejce odmítne, nebo uslyšíte výmluvy proč to nejde, měli byste zvážit, zda se nepoohlédnout jinde. Zajímejte se o to, v jakých podmínkách bylo uhlí určené k rozvozu skladováno. Pokud se vám uhlí ve sklepě rozpadne na prach v poměrně krátké době po dodávce, měli byste jej reklamovat. Rozpad uhlí totiž svědčí o tom, že před dodáním k Vám nebylo uskladněno ve správných podmínkách. Rozhodně byste měli odmítnout převzít dodávku mokrého uhlí, a to z bezpečnostních důvodů. U mokrého uhlí totiž hrozí riziko jeho samovznícení.

Nákup dřeva. U dřeva je potřeba sledovat především druh dřeva, zda se jedná o dřevo tvrdé, či měkké. A neméně důležitý je také jeho stav, tedy jestli se jedná o dřevo suché či čerstvé. Pokud je dřevo prodáváno jako suché palivové dřevo, měl by prodejce definovat jeho “suchost” – ideálně maximálním procentuálním obsahem vlhkosti ve dřevě, která se měří vlhkoměrem na čerstvě rozštípnutém polínku.

Pro nezkušené spotřebitele může být obtížné se správně zorientovat v cenách palivového dřeva. Palivové dříví se dodává v prostorových mírách a je důležité si hned na začátku ujasnit, zda je nabízená cena uvedená za tzv. “rovnaný” nebo za tzv. “sypaný” prostorový metr. Rovnaným metrem jsou vlastně polínka, či kuláče narovnané na sobě do nádoby o rozměrech 1x1x1 metr. Sypaný metr jsou polínka nasypána do nádoby stejné velikosti. Podíl skutečného objemu dříví se může významně lišit. Záleží na druhu dřeva, délce a tvaru polínek.

Objem významně ovlivňuje zejména způsob a kvalita urovnání polen. Je třeba si uvědomit, že sypaný metr přitom může obsahovat téměř o polovinu méně dřeva než metr rovnaný. Obecně se uvádí, že 1 PRMR (PRostorový Metr Rovnaný) je roven 1,4 – 1,6 PRMS (PRostorový Metr Sypaný). Někteří prodejci dřevo dodávají dokonce v atypických balících, např. o velikosti 1×1×1,6 či 1,8 metru, což nabídku ještě více znepřehledňuje. Proto se spotřebitel při nákupu palivového dřeva zpravidla bez kalkulačky neobejde. Neméně důležitá je však také vizuální kontrola. Spotřebitel by zkrátka neměl kupovat zajíce v pytli.

Není-li s dodaným uhlím nebo dřevem něco v pořádku, máte možnost uplatnit právo z vady, nebo-li reklamovat jej, stejně jako jakékoliv jiné zboží.

Zdroj: Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska