KRNOV | Lékaři Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov začali od 1. prosince 2020 opět realizovat plánované operace /ortopedické a další výkony/. Nemocnice je byla nucena kvůli pandemii COVID-19 zcela zastavit a v posledních dvou měsících se prováděly pouze akutní operace.

Foto: Jiří Krušina

„Na jaře jsme kvůli navýšení kapacit pro pacienty s novou nemocí omezili stejně jako další zdravotnická zařízení v Česku plánovanou operativu na dva měsíce. První vlna pandemie se naší spádové oblasti téměř vyhnula. Na podzim jsme to štěstí neměli a covidoví pacienti nám zaplnili několik oddělení /plicní, ortopedické, interní JIP, ARO a další/ a nakazilo se přes 250 našich zaměstnanců. Omezení plánované operativy na podzim bylo opodstatněné. Dobrou zprávou je, že nyní již postupně rozvolňujeme. Plánovaný operační program probíhá na dvou sálech. Na třetím sále se provádí akutní operace. Od ledna bychom v případě dobré pandemické situace rádi rozjeli provoz i na čtvrtém operačním sále,“ uvedl ředitel SZZ Krnov MUDr. Ladislav Václavec, MBA.

V nemocnici bylo odloženo přes 1500 neakutních operačních výkonů. Téměř třetinu tvoří ortopedické operace. „Ortopedická oddělení byla uzavřena v celé republice a dá se říci, že kromě skutečně akutních úrazů jsme čtyři měsíce neoperovali /dva na jaře, dva na podzim/. Jsem rád, že jsme opět s týmem na sále a najíždíme na běžný provoz. Kvůli pandemii jsme odložili k pěti stovkám plánovaných operací. Z toho musí být každému jasné, že se o několik měsíců prodlouží čekací doba na operace. Osobně jsem rád, že naše oddělení i v období pandemie pomáhalo, jelikož na něm vznikla jedna z covidových jednotek. Naši pacienti jsou zatím hospitalizováni na chirurgickém oddělení,“ uvedl primář ortopedického oddělení SZZ Krnov MUDr. Mojmír Svoboda.

Záloha připravena
Vedení nemocnice si zatím ponechává ortopedické oddělení jako záložní covidovou jednotku. Pacienti se středně těžkým průběhem Covid-19 jsou nyní hospitalizováni na plicním oddělení. Pro nejtěžší případy je stále vyčleněna interní JIP a ARO oddělení.

I přes otevření bočních vstupů do nemocnice nadále platí zákaz návštěv pacientů /vyjma otců u porodu, otců na šestinedělí, rodičů malých dětí/. „Děláme vše proto, abychom od začátku nového roku najeli na běžný provoz. Přesto ale prosíme všechny, aby dodržovali stávající opatření. Nosili v nemocnici správně nasazenou roušku či respirátor bez výdechového ventilu, dezinfikovali si ruce a v případě, že mají podezření, že by mohli mít covid-19, ať se telefonicky domluví s personálem nemocnice na dalším postupu. Každé plánované vyšetření či kontrola se dá odložit. I u akutních potíží je důležité zdravotníky neprodleně upozornit na možnou nákazu, aby přijali veškerá opatření, která zabrání případnému šíření nákazy v nemocnici,“ dodal ředitel Václavec.

 

Zdroj: Jiří Krušina,tiskový mluvčí SZZ Krnov