BRUNTÁL | V 3D Kině Centrum Bruntál sní seznámil více než stovku zájemců a dnes o ní debatoval s městskými radními. Významný světový krajinář do své práce zapracoval také řadu námětů, které vzešly z anket a veřejných workshopů, které se v Bruntále uskutečnily vloni na podzim.

Město Bruntál – město mezi horami a vodou

„Jsem velmi rád, že jsme společně s profesorem Dreiseitlem a s občany Bruntálu, měli možnost vidět jeho dílo, jeho studii a věřím, že členové rady a členové zastupitelstva budou v tomto započatém díle pokračovat,“ uvedl místostarosta města Bruntálu Petr Rys.

„Budeme nyní hledat způsob, jak návrhy profesora Dreiseitla dostat mezi mladé lidi, abychom je naladili na to, že existuje nějaká vize, že Bruntál je pěkný a má smysl tu zůstávat,“ konstatoval starosta města Bruntálu Martin Henč.
„Čím více se člověk do Bruntálu dostává, tím více mu Bruntál přirůstá k srdci,“ řekl Herbert Dreiseitl.

Zdroj: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou