KRNOV | V poutním Kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvilíně se dnes konala Svatohubertská pouť. Její součástí byla mše svatá, doprovázená Trubači lesní správy Jeseník a Krnovským chrámovým sborem.

Foto: Krnov – oficiální stránka města

Patron lovců svatý Hubert má svátek 3. listopadu. Žil ve druhé polovině sedmého století. Pocházel ze vznešené rodiny a rád se věnoval lovu a jiným světským radovánkám. Legenda vypráví, že se mu při lovu na Zelený čtvrtek zjevil jelen, kterému zářil mezi parohy zlatý kříž. Tato příhoda na něho měla velmi silný vliv, a tak po smrti své ženy odešel do kláštera a po zbytek svého života šířil křesťanství.

Foto: Krnov – oficiální stránka města

Foto: Krnov – oficiální stránka města

Foto: Krnov – oficiální stránka města