OSTRAVA | Ostravští strážníci z úseku prevence zareagovali v souvislosti s uzavřením základních škol na nové trendy v oblasti distanční formy výuky a v tomto týdnu zahájili on-line výuku dopravní výchovy pro žáky čtvrtých tříd základních škol. Tuto novou formu výuky nabídla Městská policie Ostrava celkem 21 školám, 12 škol projevilo o tuto formu výuky zájem. Do on-line výuky se tak postupně zapojí celkem 22 tříd.

Foto: Městská policie Ostrava

Samotná on-line výuka probíhá formou práce s prezentací dopravní problematiky, která je speciálně upravena pro formu on-line výuky. Výuková on-line hodina je pak ukončena elektronickým kvízem, který vyplní každé ze zúčastněných dětí.

Jako první se této on-line výuky zúčastnili žáci třídy 4.B. Základní školy Polanka nad Odrou. V pondělí tak absolvovalo tuto on-line výuku celkem osmnáct dětí. Třídní učitelka paní Mgr. Jarmila Urbánková k této formě výuky uvedla: „ Hodina byla podle mého názoru pěkně připravená, srozumitelná. Děti byly v rámci možností aktívní. Samozřejmě online hodina nenahradí osobní kontakt, ale bylo to pro děti i pro mě příjemné zpestření “.

Cílem on-line výuky je zejména naučit děti jak se správně a bezpečně pohybovat v silničním provozu. V průběhu výuky jsou dětem vysvětleny základní pojmy ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Děti rovněž obdrží řadu cenných informací o pravidlech pro bezpečné přecházení vozovky a jak se jako cyklista správně chovat v silničním provozu. Součástí výuky je seznámení žáků s vybranými dopravními značkami a typy křižovatek.

Strážník-preventista Petr Lakomý k nové formě výuky dodává: „ Informace takto prezentované strážníky jsou pro děti velmi důležité a mohou přispět ke zvýšením jejich bezpečí v silničním provozu. Zároveň jsou v souvislosti s národní strategií BESIP pro školy povinné“.

Zdroj: Městská policie Ostrava

top