MSK | Moravskoslezský kraj vyhlašuje pátý ročník soutěže Moravskoslezská SESTRA. Smyslem oblíbené ankety je zvýšit prestiž ošetřovatelského povolání a přiblížit veřejnosti tuto náročnou a nenahraditelnou profesi. Akce se koná pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester.

Foto: Pixabay- ilustrační

„V našem kraji pracuje ve zdravotnických zařízeních několik tisíc zdravotníků – nelékařů. To číslo se může zdát na první pohled vysoké, ale s jistotou můžu říct, že všeobecné sestry, porodní asistentky a ošetřovatelé se stávají na trhu práce nedostatkovým zbožím. Anketu Moravskoslezská SESTRA 2019 pořádáme proto, abychom nahlas poděkovali všem zdravotníkům, kteří se starají o pacienty, a ocenili ty nejlepší. A také, abychom blíže představili veřejnosti tuto profesi, zvýšili její společenskou prestiž a vzbudili zájem mladých lidí o tuto práci,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Odborná veřejnost i jednotlivá zdravotnická zařízení v kraji mohou až do 31. května nominovat do ankety Moravskoslezská SESTRA 2019 své kandidáty. Soutěžit se bude v pěti kategoriích: sestra u lůžka, ambulantní a domácí péče, paliativní a hospicová péče, porodní asistentka, ocenění za dlouhodobý přínos v ošetřovatelské péči. Porota složená z odborníků pak v každé kategorii z nominací vybere tři finalisty. O vítězce či vítězi šesté kategorie – sestra veřejnosti, pak rozhodnou obyvatelé regionu. Hlasovat budou moci v průběhu srpna a září pro jednu svoji favoritku z patnácti finalistek

Zdroj: MSK