MSK | Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava plánuje do roku 2023 další desítky zásadních investic v Moravskoslezském kraji. 

Mapka

Do roku 2023 vstupuje ostravská pobočka ŘSD ČR s předpokládaným rozpočtem jen na opravy kolem 600 000 000 korun, samotná údržba rozlehlé silniční sítě vyjde odhadem na 550 000 000 korun. Částky jsou zatím přibližné z důvodu aktuálního dopočítávání a konkretizování potřebného objemu finančních prostředků. Provozní úsek Správy Ostrava, který organizuje jednotlivé rekonstrukce a údržbu, jmenoval příklady nejdůležitějších akcí roku 2023. Provoz v regionu nejvíce postihnou nové i pokračující opravy šesti mostů či estakád a pěti silnic.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR