ČR | Kabinet schválil návrh novely školského zákona, ten nově nařizuje školám povinnost poskytnout distanční vzdělávání. Díky tomu mají být stanovena pravidla, kdy, komu a jak je škola povinná distanční vzdělání poskytnout.

Foto: Vláda ČR

Novela povede ke stanovení pravidel pro případ dalšího uzavření škol, či zákazu přítomnosti žáků ve školách. Školy budou muset zajistit dálkovou výuku v případě, že bude znemožněna přítomnost většiny žáků z jedné třídy, studijní skupiny nebo oddělení. Zároveň stanovuje povinnost žákům účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

S distančním vzděláváním souvisel i další bod programu. Ministři schválili uvolnění 984,5 milionu korun ze státního rozpočtu na pořízení technického vybavení do základních škol. S již dříve schválenými 300 miliony tak celková částka dosahuje téměř 1,3 miliardy korun. Na každého učitele základní školy zřizované územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí připadá částka 20 tisíc korun.

Školy si za poskytnuté finance pořídí technické vybavení a software k zajištění online výuky. Kraje nebudou muset o finanční prostředky žádat, nejpozději v průběhu září by se pak školy měly dozvědět, jakou částku obdrží. Samotné odeslání financí školám se plánuje na říjen.

Zdroj: Vlada ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.