VRBNO POD PRADĚDEM | Nejen hasiči města Vrbna pod Pradědem v loňském roce oslavili hezké 150-leté výročí od svého založení. Své krásné jubileum 70-ti let od založení oslavil v roce 2023 také Sbor dobrovolných hasičů Dřevokombinátu Vrbno.

Foto: Sbor dobrovolných hasičů Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem

Jistě mnozí z vás namítnou, že Dřevokombinát již více než 20 let nefunguje, ale sbor hasičů jakožto samostatná organizace existovat nikdy nepřestal. Sbor od ukončení provozu podniku Dřevokombinát již nevykonává požární ochranu jako takovou, ale pokračuje spíše jen jako zájmový spolek a malou částí přispívá i do prevence požární ochrany. V současné době má sbor šestnáct členů, z čehož je šest žen. Nejstaršímu členovi je 76 let a nejmladšímu 20 let.

Sbor byl založen počátkem roku 1953 jako Sbor dobrovolných hasičů Jesenické dřevařské závody. V roce 1957 uspořádali hasiči první podnikovou soutěž požárních družstev.  V roce 1958 se družstvo v sestavě Klaus, Borák, Hlavinka, Bartoněk, Paulen, Mlčoch, Bulava, Pintera, Čala účastní soutěže v Bohuňovicích, kde se umísťují na první příčce. V roce 1961 je založen Sbor požárníků z povolání a u jeho založení stojí p. Klaus, p. Vraspír a p. Borák. V témže roce je podnikem i zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS 25 na podvozku Škoda 706RTHP. Automobil po příchodu do podniku hned získal jméno Věra.

Sbor se mimo požární činnost staral také o kulturní vyžití ve městě, a to pořádáním tanečních zábav a jiných společenských akcí. V nemalé míře se sbor po celou dobu svého působení staral o výchovu mládeže v požárním sportu, a tím i o výchovu svých nástupců na poli požární ochrany. To vše až do ukončení provozu podniku Dřevokombinát. Poté se mladí hasiči Dřevokombinátu přesunuli pod křídla SDH Vrbno pod Pradědem město. O mladé hasiče v závodě se vždy příkladně a svědomitě starali p. František Klaus, Antonín Ušela, Václav Jedlinský, Pavel Hanák, Petr Kopetka, Ferdinand Novák, Zdenka Krmelová ml., do poslední chvíle p. Karel Friedrich a mnozí další.

Mladí hasiči i sportovní družstvo Dřevokombinátu vždy zdatně reprezentovali v požárním sportu svůj sbor, ale zároveň i podnik a město. Nejen na území okrsku či okresu, ale i na krajských kolech. Dokonce se i několikrát probojovali na kolo celorepublikové. Jejich výsledky vždy dosahovaly velkých úspěchů a umístění na předních stupíncích první desítky. V loňském roce nás opustili bratři Pavel Hanák a Ferdinand Novák, kterým věnujeme věčnou památku a zůstanou navždy v našich srdcích. Děkuji, že jste věnovali čas přečtení článku a dovolte mi popřát sboru ještě dlouhého trvání.

Autor: Za SDH Dřevokombinát Jiří Kocourek

Foto: Sbor dobrovolných hasičů Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem

Foto: Sbor dobrovolných hasičů Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem

Foto: Sbor dobrovolných hasičů Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem

 

Foto: Sbor dobrovolných hasičů Dřevokombinát Vrbno pod Pradědem