MSK | Žáci ze základních škol v Moravskoslezském kraji se na přelomu května a června účastnili vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce. Prostřednictvím badatelské výuky, která z větší části probíhala venku, rozvíjeli své znalosti v oblasti třídění a recyklace baterií a elektroodpadu. To vše v úzkém propojení na poznání vlivu člověka na přírodu. Vzdělávací akce organizuje školní vzdělávací program Recyklohraní spolu s neziskovými společnostmi Ecobat a Elektrowin s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

Foto: Recyklo hraní

„Především nám jde o to, aby děti vzdělávání s našimi lektory bavilo, bylo praktické a aby si vedle informací odnesly i zážitky. Důležité je také uvědomění, že recyklace je pro životní prostředí šetrnější, než těžba surovin ze Země. A právě třídění baterií a elektrospotřebičů k recyklaci může ovlivnit každý z nás – včetně školáků,“ vysvětluje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, o.p.s.

Program mladý vědec je určený pro druhý stupeň základních škol a první ročníky středních škol. Lektoři z Recyklohraní přijedou za žáky a studenty přímo do škol. Vedou děti k tomu, aby si dokázaly uvědomit dopady chování člověka na přírodu a společně hledají východiska co, proč a jak je potřeba dělat jinak, a co může udělat pro ochranu přírody v běžném životě každý z nás.

Školy si vybírají z tematických okruhů recyklace a půda, recyklace a voda anebo recyklace a ovzduší. Žáci a studenti například odebírají vzorky půdy, určují její druh a typ, zkoumají, zda voda obsahuje vzduch, vyzkoušejí si, jak funguje čistírna odpadních vod i jak se likviduje ropná havárie. Součástí jsou hravé pokusy a podpora kritického myšlení. Žáci pozorují přírodu v terénu i v učebně, osvěžují si přitom mezipředmětové vazby.

Výukový program Recyklace očima mladého vědce je koncipovaný jako jednodenní či vícedenní, vhodný pro projektové dny, školy v přírodě, adaptační kurzy. Naplňuje průřezové téma předmětu Environmentální výchova.

V květnu a červnu 2022 navštívili lektoři Recyklohraní s programem Recyklace očima mladého vědce celkem šest škol v Moravskoslezském kraji. Konkrétně se jednalo o Masarykovu základní školu a Mateřskou školu Bohumín, Seifertova; Základní školu a Mateřskou školu Skřipov; ZŠ a MŠ Cihelní Karviná; SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská; Základní školu Břidličná, okres Bruntál; a Základní školu Opava, Šrámkova.

Zdroj: Foto: Recyklo hraní

top