RÝMAŘOV | Plánovaná křižovatka na ulici Julia Sedláka před SVČ a knihovnou nebude okružní, ale průsečná. Jako hlavní komunikace bude vedena spojnice ulic Sokolovská a Bartákova.

Foto: Mapka

Proč se ustoupilo od původního plánu na okružní křižovatku? Město Rýmařov plánuje revitalizaci sídliště Sokolovská a Bartákova (zatím je projekt ve fázi projektové přípravy). Zajištění komfortnějšího přístupu do sídliště si vyžádalo změnu původního plánu.

Zdroj: Město Rýmařov – oficiální stránky