DÍVČÍ HRAD | Starosta Dívčího Hradu na Osoblažsku Jan Bezděk letos v podzimních komunálních volbách obhajuje svůj mandát zastupitele i starosty obce. Mezi jeho priority patří výstavba točny autobusů a druhé části chodníku od obecního úřad na Starý dvůr. Přečtěte si rozhovor!

Foto: STA Bruntálsko – Zdeňka Spurná

Blíží se komunální volby. Proč jste se rozhodl pokračovat? Budete chtít obhájit funkci starosty?

„V obci Dívčí Hrad jsem již dvanáct let zastupitelem, z toho jsem byl tři roky místostarostou a posledních osm let jsem starostou obce. Myslím si, že i když se nám s týmem zastupitelů povedlo zrealizovat mnohé, je toho před námi ještě více. Proto jsem se rozhodl kandidovat, abych mohl dotáhnout nejen rozdělané akce, ale i zahájit a zrealizovat akce nové.“

Co se všechno povedlo za poslední čtyři roky?

„Dokončili jsme zateplení obecních bytových domů včetně výměny zdroje tepla v jednom z nich a zahájili jsme výstavbu dvou rodinných domů, z nichž jeden jsme v minulých týdnech již dokončili. Zvýšili jsme bezpečnost chodců ve středu obce výstavbou chodníku spojujícího mateřskou školku, bytové domy, obchod a obecní úřad.

V oblasti zaměstnanosti jsem hrdý na to, že se nám podařilo postavit moderní výrobní halu a najít nového zaměstnavatele, který v obci vytvoří nová dlouhodobá pracovní místa. Akcí, které se povedly, je však mnohem více. Celkově obec za uplynulé období realizovala projekty, na které jsme získali dotace přes 17 miliónů korun.

Nesmím ale zapomenout i na kulturní a společenský život v obci, kdy se nám povedlo i přes pandemii koronaviru zachovat tradiční vesnické akce. Vždy jsme přidali také nějaký inovativní prvek tak, aby byly akce každoročně atraktivnější pro naše obyvatele a návštěvníky z okolních obcí.“

Co se nepovedlo?

„Nemohu říct, že by se nám něco vyloženě nepovedlo. Určitě je možné vyjmenovat několik akcí, kde došlo ke zpoždění v jejich realizaci nejen z důvodu pandemie koronaviru, ale i kvůli následnému zdražování stavebních materiálů. V současné chvíli tak končíme se zastupitelkami a zastupiteli volební období, ve kterém jsme chtěli mít postavenou točnu autobusů z důvodu lepší dopravní dostupnosti do Města Albrechtic a do Krnova. Finance na tuto stavbu však budeme hledat i nadále, protože je jednou z našich priorit.“

Máte nějaký recept, jak dále pokračovat v rozvoji Vaší obce?

„Důležitým atributem při rozvoji Dívčího Hradu je komunikace. A to nejen mezi občany navzájem, ale i mezi občany, obcí a zastupitelstvem obce. Chci být otevřený novým nápadům zastupitelů a občanů tak, abychom se na rozvoji obce podíleli všichni společně, nechci nechat rozvoj obce jen na sedmi zastupitelích.

Dalším směrem je komunikace mimo obec. Je potřeba, aby představitelé obce aktivně komunikovali s dalšími obcemi skrze mikroregiony, kterými je naše obec členy. V neposlední řadě je pak velmi důležitá komunikace s městem Krnov, které je naší obcí s rozšířenou působností, s Moravskoslezským krajem a krajským úřadem a jednotlivými ministerstvy a fondy na centrální úrovni.“

Jaké máte priority na další čtyři roky?

„Mou prioritou pro další čtyři roky je rozvoj mezilidské komunikace a spolupráce, realizace komunální a komunitní energetiky a kontinuální zlepšování základní infrastruktury obce. Díky tomu můžeme vytvořit v Dívčím Hradě ještě lepší podmínky pro život a přilákat do obce i nové obyvatele.“

Jaké investiční akce byste chtěl zrealizovat?

„Jak už jsem uvedl, mou prioritou bude výstavba točny autobusů. S tím souvisí i výstavba druhé části chodníku od obecního úřad na Starý dvůr. Chci také rozšířit vodovod ve středu obce, kdy počítáme s investicí za cca 2 miliony korun. Mezi naše investiční priority rovněž patří dokončení stavby druhého rodinného domu, centra pro poskytování sociálních služeb a výstavba rozhledny na Dubovci jako turistického lákadla na Osoblažsku.“

Co uděláte jako první, když se dozvíte výsledek voleb s informací, že jste získal mandát obecního zastupitele?

„Podělím se o tuto radostnou novinu se svými nejbližšími a pogratuluji k zisku mandátu zastupitele obce Dívčí Hrad také svým kolegyním a kolegům. V dalších dnech pak naplánuji a svolám poradu nově zvoleného zastupitelstva tak, abychom zorganizovali ustavující zasedání a mohli se okamžitě pustit do práce pro občany a rozvoj Dívčího Hradu.“

Co byste vzkázal občanům Vaší obce a našim čtenářům?

„Uplynulé čtyři roky byly turbulentní, kdy jsme všichni poprvé zažili pandemii koronaviru a nyní si procházíme nejistotou spojenou se zdražováním. Chtěl bych proto poděkovat všem občanům obce za spolupráci a důvěru, kterou nám věnovali. Věřím, že i v následujících letech jejich důvěru nezklameme a všichni ve vzájemné spolupráci budeme rozvíjet Dívčí Hrad.

Všem čtenářům STA Bruntálsko bych rád vzkázal, aby bez ohledu na to, zda mají jednu kandidátku, jako my v Dívčím Hradě, nebo jich mají deset, aby šli k volbám a svými hlasy zvolili do zastupitelstva své obce podle jejich názoru ty nejlepší představitele. Tím, že se občané zúčastní voleb, mohou na čtyři roky ovlivnit rozvoj své obce. Proto běžte k volbám a hlasujte! Stejně tak hlasujte i ve volbách do Senátu nejenom v prvním, ale i v případném druhém kole.“

JAN BEZDĚK
Věk: 34
Politická strana: nezávislý kandidát
Vzdělání: magisterské v oboru sociální politika a sociální práce
Rodina: svobodný
Koníčky: cestování, gastronomie, cyklistika
Motto: „Život je lepší, když se směješ.“

 

Zdroj: volby.cz

top