BRUNTÁL | Provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Bruntále bude od neděle 8. listopadu do soboty 12. prosince 2020 dočasně upraven. Důvodem je výrazně omezená potřeba cestování veřejnými dopravními prostředky v současné době.

Frekvence spojů na obou linkách MHD bude omezena, kdy prioritu bude mít zejména doprava zaměstnanců na všechny směny a ze směn bruntálských podniků. Ponechán je mj. také spoj č. 11 na lince 851 pro potřeby cestujících k návštěvám lékařů, úřadů, na nákupy apod.

Víkendové spoje zůstávají zachovány s výjimkou spoje č. 207 na lince 851: odvoz zaměstnanců průmyslové zóny z denní směny zajistí příměstská linka 861, spoj 213 (směr Seliko), a linka 877, spoj 208 (směr autobusové stanoviště, Sport).

Ponechán taktéž bude spoj 1 na lince 851, který jede přes Květnou ulici, zatímco dočasně zrušen bude spoj 852/1, který jede z ulice Zeyerovy na ul. Rýmařovskou a Jesenickou – u autobusové zastávky Seliko je totiž možné využít příměstské spoje (linka 861 až k autobusové zastávce KARLA), od autobusového stanoviště je pak možné využít spoje na lince 877, které také jedou až k autobusové zastávce KARLA.

K pokrytí dopravní obslužnosti na území města je tedy možné využít i příměstských spojů a taktéž služby Seniortaxi.

Zdroj: MěÚ Bruntál