ČR | Projekt Obědy do škol Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje už třetím rokem. Dětí, které neobědvají ve školních jídelnách, protože jejich rodiče na to nemají peníze, tak bude zase o něco méně.

Foto: ilustrační – Pixabay

Počet zapojených krajů, škol a dětí rok od roku stoupá. Zvyšuje se i zájem rodičů. „Nejprve jsme spolupracovali s dvěma kraji, následující roky se přidaly další dva kraje. Letos se zapojilo už osm krajů a od 2. pololetí se k nim přibude ještě Zlínský kraj,“ popisuje náměstek pro ekonomiku a evropské fondy MPSV Martin Kučera. Díky tomu může zdarma obědvat až deset tisíc dětí.

„Na jaře příštího roku vyhlásíme výzvu pro školní rok 2018/2019. Uvítali bychom, kdyby se tentokrát zapojily všechny kraje,“ dodává náměstek. Prostředky na to jsou – resort může na školní obědy pro děti z potřebných rodin uvolnit do roku 2020 až 400 milionů korun. Peníze čerpá z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Dosavadní zkušenosti ukazují, že jedno teplé jídlo denně přináší kromě toho, že děti netrpí hlady, řadu dalších pozitiv. Zlepšuje se školní docházka, děti se zapojují do odpoledních volnočasových aktivit, zdokonalují se i jejich stravovací a společenské návyky. V neposlední řadě jde o prevenci sociálního vyloučení a problémového chování v budoucnu.

Liberecký kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, hl. m. Praha, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj a nově Zlínský kraj uzavřely smlouvy o spolupráci s celkem 474 školami a mateřskými školkami. Nejvíce zapojených školských zařízení je v Moravskoslezském kraji (101), za ním následuje Praha (79). Ve Zlínském kraji jde o 16 zařízení.

Pomoc formou bezplatného stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je určena pro děti ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají alespoň tři měsíce dávky v hmotné nouzi.

Zdroj: MPSV