KRNOV | Opatrní by měli být řidiči, kteří budou ve čtvrtek 30. a v pátek 31. května projíždět kolem plochy zeleně v ulici Cvilínské, v sousedství Střeleckého domu. V parčíku bude prováděn inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum. V průběhu prací vrtné soupravy může být komunikace hůře průjezdná. Obezřetní by samozřejmě měli být i chodci.

Foto: ilustrační – Pixabay

Průzkum zahrnuje kromě jiného odběr vzorků zeminy a čtyřiadvacetihodinovou zasakovací zkoušku. Po jeho vyhodnocení bude zřejmé, zda v těchto místech lze vybudovat tzv. dešťovou zahradu.

„Voda vyúsťující v místě křižovatky ulic Švabinského, Městské, Nové Cvilínské a Boční se sbírá z několika povrchových zdrojů a také potůčků, které jsou dnes zatrubněné. Od křižovatky má voda k dispozici umělé korýtko, které je lemováno zbytky březové aleje. V těchto místech dochází často k vytopení sklepů domů, které se nacházejí poblíž vtoku u ulice Pionýrů. Byl jsem přizván, abychom společně s techniky našli vhodné řešení pro zpomalení odtoku při přívalových srážkách a případně využili i možnost neškodného vsaku do půdy. Takovým úpravám se říká dešťové zahrady. Hydrogeologický průzkum se v této lokalitě dělá proto, abychom zjistili, zda to půjde i tady. Součástí naší práce bude prověřit, zda by bylo možné vodu zasakovat ještě dříve, než začne způsobovat problémy,“ uvádí krajinářský architekt Petr Ondruška.

Pokud to podmínky v místě dovolí, plánuje architekt pro potůček vytvořit novou trasu tak, aby odtékal aspoň částí dnešní louky, a stávající korýtko ponechat jako „odlehčovací“ v případě velkého množství vody. „Potůček v nové trase by mohl sloužit i pro hru a zábavu, protože nebude tak blízko silnice. Současně dojde k terénním modelacím, aby se mohla voda v případě přebytku na kratší čas zadržet, nebo i vsáknout. Stávající březová alej bude zachována, stejně jako ostatní vzrostlé dřeviny. Oblíbený svah pro sáňkování a bobování nejmenších dětí bude mírně upravený, aby nebyl tak blízko silnice a dojezd byl delší,“ popisuje svou představu Petr Ondruška.

Až bude návrh úprav „na papíře“, bude projednán a dopracován s občany, kteří bydlí v blízkosti plochy.

Zdroj: MěÚ Krnov