BRUNTÁL | V nadcházejícím období proběhne částečná uzavírka silnice II/452 – tř. Práce pod mostem z důvodu realizace akce „Mosty v km 62,355 a 62,478 na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191)“, oprava mostního objektu, včetně opravy železničního svršku a spodku a úprav stávajících inženýrských sítí dotčených stavebními pracemi.

Foto: Mapka

Doprava bude řízena semafory.

Termín provedení: od 19. 3. 2024 do 30. 6. 2024.

Stanovení přechodné úpravy provozu viz příloha.