MSK | Střední školy zřizované Moravskoslezským krajem by měly do maturitních oborů přijímat žáky na základě jednotných přijímacích zkoušek CERMATU. Dnes to Rada Moravskoslezského kraje doporučila ředitelům všech krajských středních škol.

Foto: MSK

„Využití zkoušky CERMATU zajistí udržení kvality žáků, kteří na střední školy nastoupí do maturitních oborů. Jednotnou přijímací zkoušku podpořily také školské asociace působící v našem kraji, a to i přesto, že v tomto roce není na základě rozhodnutí ministra školství jednotná cermatovská zkouška povinná. Jsem velmi rád, že mají krajští radní i školské asociace stejný postoj i v této složité době. Přece jenom, jednotné přijímací testy jsou v našem regionu dlouhodobou záležitostí a jejich využití zajistí udržení kvality našeho středoškolského vzdělávání a umožní přijetí nejvhodnějších uchazečů do maturitních oborů,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a vysvětlil, že CERMAT je odborná organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. S ohledem na výjimečnost epidemiologické situace a způsob vzdělávání v posledních měsících není v tomto roce využití zkoušky CERMATU povinné.

„Jednotnou zkoušku doporučujeme všem školám, které Moravskoslezský kraj zřizuje. Měla by tedy být součástí přijímacího řízení do maturitních oborů. Cermatovské zkoušky ovšem nebudou nutné v případě, pokud se do oboru přihlásí stejný nebo nižší počet uchazečů, než kolik jich střední škola plánuje přijmout. To by pak tyto testy neměly význam,“ řekl náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny s tím, že je zvědavý, jestli se ke stejnému kroku rozhodnou také ředitelé soukromých středních škol, protože udržení kvality středoškolského vzdělávání je bezpochyby společným zájmem všech škol bez ohledu na jejich zřizovatele.

Kritéria pro přijetí na jejich střední školu musí ředitelé všech středních škol zveřejnit stejně jako v předchozích letech do konce ledna. Nastavení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem bude plně v kompetenci ředitelů středních škol.

Zdroj: MSK