Členské státy Evropské unie se dohodly na změně evropského nařízení o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Novela, která měla přinést zlepšení, ve skutečnosti důležitá spotřebitelská práva omezuje, varovala evropská spotřebitelská organizace BEUC.

Foto: ilustrační Pixabay

Nová úprava dokumentu si klade za cíl podpořit cestování vlakem už před rokem 2021, který bude evropským rokem železniční dopravy. Revidovaná pravidla přinášejí některá zlepšení, například povinnost každého dopravce prodávat jízdenku na celou cestu bez ohledu na počet přestupů. To posílí práva cestujících na dobu cesty jako celek, zlepší podmínky pro postižené a osoby se sníženou pohyblivostí nebo zjednoduší cestování s kolem.

V současnosti mají provozovatelé tendenci prodávat jízdenky pouze na kratší úseky, čímž se vyhýbají povinnosti poskytnout odškodnění, náhradní přepravu nebo další pomoc za cestu jako celek. Přestože jde o kladnou změnu, platnost tohoto pravidla je omezena. Nařízení totiž také stanoví, že aby tato povinnost platila, musí provozovatelé železnice na všech úsecích cesty stoprocentně patřit jedné společnosti. Ve skutečnosti to vylučuje mnoho tratí, které na sebe běžně navazují.

Dohodnutý kompromis mezi členskými státy zavádí také pravidlo vyšší moci, které v železniční dopravě zatím neexistuje. Provozovatelé vlakové dopravy budou osvobozeni od povinnosti poskytnout cestujícím náhradu v řadě situací, jako jsou extrémní povětrnostní podmínky nebo velké krize v oblasti veřejného zdraví. Vyhnou se odpovědnosti například při poškození kabelů nebo jejich stržení. Odpadne rovněž povinnost pomáhat cestujícím uvízlým při takových událostech na cestě a zajistit jim náhradní přepravu.

Změny navržené Evropským parlamentem, například zvýšení odškodnění za opožděný nebo zrušený spoj, nebyla zahrnuta do konečného znění.

Dvě třetiny železniční dopravy v EU jsou v současnosti vyňaty z uplatňování společných předpisů o právech cestujících. Jde zejména o příměstské a regionální služby. Nová pravidla bohužel umožní členským státům obnovit některé z těchto výjimek na dalších pět let.

Podle generální ředitelky BEUC Monique Goyens byla promarněná příležitost propagovat cestování vlakem posílením spotřebitelských práv a jejich vymahatelnosti v rámci celé EU.

Zdroj: dTest