OSOBLAHA | Celkem bylo zkontrolováno více než 30 projektů, které budou hodnoceny výběrovou komisí a vybírány programovým výborem k podpoře. Seznam přijatých žádostí je zveřejněn na webu MAS v záložce Výzvy.

Foto: STA Bruntálsko

„Kanceláří MAS byla podána Koncepční část nové strategie ke schválení ministerstvem a všichni věříme, že bude schválena, neboť práce na této dokumentaci zabrala místním aktérům více než rok času,” řekla ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

Dne 23. června 2021 se konalo jednání Pléna, ze 36 partnerů se zúčastnilo 19 osob. „Jednání probíhalo v příjemné a pracovní atmosféře a všichni přítomní uvítali možnost osobního setkání po roce. Z jednání vzešly nově zvolené povinné orgány – Výběrová komise, Programový výbor a Účetní výbor, jejichž aktuální složení je uvedeno na webu MAS. Členové vedli také debatu nad budoucností a rozvojem území,” uvedla Martina Jalamasová.