KRNOV | Pozastavené stavby i další komplikace přinesla do městské investiční výstavby mimořádná opatření, zavedená v naší republice v souvislosti s šířením koronavirové infekce.

Foto: ilustrační – Pixabay

Na začátku minulého týdne kvůli nim přerušil zhotovitel obnovu komunikace a chodníků v Žižkově ulici. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že na stavbě musí být více jak deset pracovníků a není možné mezi nimi zajistit doporučený minimální odstup alespoň dvou metrů. Práce byly zastaveny také v bytovém domě Albrechtická 100B až 100E, kde dochází k výměně elektroinstalace. „Důvodem je bezprostřední kontakt pracovníků firmy s obyvateli domu, protože práce probíhají nejen ve společných prostorách, ale i v jednotlivých bytech,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

 

Naopak stavbaři stále pracují na výstavbě severní tribuny na zimním stadionu, rekonstrukci budovy v Hlubčické ulici, v níž Slezská diakonie poskytuje sociální služby, nebo na opravě školního hřiště u ZŠ Dvořákův okruh a bytového domu ve Staré ulici. Pokračují také již nasmlouvané projekční práce. „Byla k nim ale zrušena všechna jednání, vyjednávání s úřady je také omezené,“ dodává vedoucí.

 

V různých stádiích jsou zadávací řízení na nové investiční akce. „V současné době probíhá vyhodnocení nabídek na dodávku gastrotechnologie pro školní stravovací zařízení v Žižkově ulici, kde jsme obdrželi tři nabídky a nejnižší je za 9,77 milionu korun, což splňuje předpokládanou cenu. Na rekonstrukci atletického stadionu se sešlo sedm nabídek, z nichž to vypadá, že nejvýhodnější je o čtvrtinu nižší, než jsme předpokládali. Jednodušší situace pak je u hodnocení zakázky na opravu střechy a fasády Koncertní síně sv. Ducha, protože tam jsme obdrželi jen jednu nabídku za 7,8 milionu korun bez DPH. Předpokládaná cena byla osm milionů korun bez DPH,“ řekla.

 

U dalších zakázek ještě neskončil příjem nabídek. Týká se to například výměny oken v domech s pečovatelskou službou v ulicích Hlubčické, Moravské a Slezské, opravy komunikace a chodníků v Chářovské ulici nebo výstavby druhého úseku splaškové kanalizace na Ježníku. „U této zakázky jsme museli zrušit prohlídku místa plnění, která se měla konat 18. března. Důvodem byla nejen mimořádná situace, ale také dodržení zásady rovného zacházení a nediskriminace, kdy jsme reagovali na vyhlášenou karanténu některých oblastí v republice, v nichž se mohou hypoteticky nacházet stavební firmy, které by mohly mít o zakázku zájem, ale nemohly by se prohlídky zúčastnit,“ vysvětlila Klára Hazuchová. Zrušení prohlídky se týká i zakázky na opravu lávky pro pěší nad železniční tratí. „Obě místa jsou veřejně přístupná, tak si je zájemci mohou prohlédnout individuálně, nebo se na ně mohou podívat na Google mapách za použití funkce Street View,“ doplnila vedoucí.

 

Opatření přijatá k zamezení šíření koronaviru budou mít vliv na realizaci městských zakázek pravděpodobně také v dalších měsících. „Začíná být problém se stavebními materiály zejména ze zahraničí, kterých na skladech rychle ubývá. Například na střechu koncertní síně nám památkáři určili použít břidlici, která se dováží ze Španělska a s jejíž dodávkou je velký problém už teď a nikdo neví, co bude za měsíc, dva,“ uzavřela Klára Hazuchová.

Zdroj:MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.