BRUNTÁL | Město Bruntál již poněkolikáté úspěšně získalo dotaci z Moravskoslezského kraje, která je určená na podporu cestovního ruchu a zkvalitnění služeb Městských informačních center. Letošní projekt nese název: „Poznejme Bruntál a okolí s novými elektrokoly“

Foto: MěÚ Bruntál

Oproti předešlým letům byla tentokrát finanční podpora rozdělena do dvou částí. Z jedné části byla dotace tradičně využita na finanční pokrytí mzdových nákladů sezónních brigádníků Městského informačního centra, díky nimž je zajištěna otevírací doba i o víkendech a část na publikační činnost. Ta byla tentokrát zaměřena na dotisk knihy o Bruntále, vydané prvotně na počest osmistého výročí založení města. Vzhledem k jejímu úspěšnému uvedení na trh v roce 2013 bylo v rámci projektu zajištěno z dotace její druhé vydání.

Nově byla z druhé části dotačně podpořena městská elektromobilita. Pro návštěvníky města a zájemce o zajímavý způsob výletování to znamená, že jsou od června tohoto roku v Městském informačním centru nově k zapůjčení čtyři městská elektrokola. Z dotačního programu byla pořízena dvě, včetně přileb a nezbytného příslušenství. Zbylá dvě byla zajištěna zapůjčením od MAS – Místní akční skupiny. Na zeď domu bývalé radnice na náměstí Míru byla nainstalována nabíjecí stanice, která je zdarma k dispozici všem zájemcům o nabití elektrokol (ne jen těch, zapůjčených z IC). Stanice je vybavena dvěma univerzálními zásuvkami pro běžná elektrokola a jednou zásuvkou zn. BOSCH, zaměřenou na kola vybavená systémem KTM. Stojan k této stanici byl taktéž pořízen v rámci projektu.

Jak samy pracovnice Městského informačního centra uvádí, je o zapůjčování elektrokol velký zájem a denně si tento způsob turismu nachází další a nové příznivce.

Zdroj: MěÚ Bruntál