BRUNTÁL | Lipová alej lemující cestu ke kostelu na Uhlířském vrchu se uchází o titul Alej roku 2022. Vše má ve svých rukou veřejnost. Internetovou anketu pořádá nezisková organizace Arnika.

Foto: MěÚ Bruntál

Hlasovat lze na adrese Lipová alej na Uhlířském vrchu (alejroku.cz) do 11. ledna. Informace je možné také najít na facebookovém profilu Město Bruntál – město mezi horami a vodou.

Lipová alej na Uhlířském vrchu patří v Bruntále k nejcennějším kulturním památkám. Cestu k poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné lemuje bezmála 250 let. Od roku 1992 je součástí seznamu památných stromů. Město pravidelně investuje do její údržby nemalé prostředky.

Podle informací, které získala od pamětníků, se alej o titul ucházela v minulosti již několikrát, ale zatím se jí uspět nepodařilo.

top