BRUNTÁLSKO | Policisté na Bruntálsku objasnili další majetkovou trestnou činnost! Tentokrát se týkala padělků cigaret a tabáku. Více si přečtěte v článku!

Foto: ilustrační Pixabay

Na sklonku loňského roku a začátkem roku letošního komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie ČR v Bruntále zahájil trestní stíhání 46letého muže z Bruntálska jako obviněného z přečinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a z přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením, neboť na základě všech doposud zjištěných skutečností je zcela zřejmé, že nejméně v období od ledna do prosince roku 2020 si různými způsoby a za pomocí různých lidí zajišťoval dodávky cigaret a sypaného nekolkovaného tabáku, kdy toto zboží nebylo opatřeno platnou tabákovou nálepkou České republiky.

„Vše poté skladoval v rodinném domě v místě svého bydliště a také ve své prodejně na Bruntálsku a následně distribuoval řízeným prodejem koncovým zákazníkům ve výši od 65 do 70 korun za krabičku cigaret a kilogram sypaného tabáku nabízel a prodával za částku okolo jednoho tisíce korun. Takto prodal doposud blíže neuvedené množství kartónů s krabičkami cigaret, přesně neustanovený počet samotných krabiček cigaret a přesně nezjištěná kila sypaného tabáku, a to s úmyslným únikem získaných finančních prostředků na spotřební dani,“ informoval mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský.

Obdobného protiprávního jednání podle trestního zákoníku se záměrem vyhnout se platbě spotřební daně a tímto získat neoprávněný majetkový prospěch se dopustili i dva muži ve věku 48 a 53 let a taktéž 58letá žena, všichni z Bruntálska. „Všichni uvedení v rozporu s ustanovením o spotřební dani, o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků a o ochranných známkách padělky porušující duševní právo k jednotlivým ochranným známkám obstarávali, skladovali, přechovávali, distribuovali, nabízeli a prodávali dalším zákazníkům,“ pokračoval mluvčí Černohorský.

Při soudně nařízených domovních prohlídkách a při prohlídkách i jiných prostor v prosinci loňského roku bruntálští policisté a kriminalisté zajistili u výše uvedených obviněných osob nejméně 6 tisíc 600 kusů cigaret v nekolkovaných krabičkách a téměř pět a půl kilogramů sušeného řezaného nekolkovaného tabáku. Svou rozsáhlou trestnou činností při neodvádění spotřební daně způsobili různým fyzickým, právnickým i státním osobám, orgánům a organizacím celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši zcela zřejmě přesahující 776 tisíc korun.

„Na základě příkazu Okresního soudu v Bruntále byly při procesních úkonech zajištěny nejen cigarety a tabák, ale také mobilní telefony, soukromý automobil, výrobna lihu a větší množství čiré tekutiny. Všechny čtyři obviněné osoby byly zadrženy, umístěny v policejních celách bruntálské Policie České republiky a po provedených procesních úkonech byly propuštěny na svobodu. Celá záležitost je nadále bruntálskými policisty a kriminalisty vyšetřována na jejich svobodě,“ uzavřel policejní mluvčí René Černohorský.

KAROLÍNA ŠŤASTNÁ
Externí spolupracovník zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.