ČR | 26. ledna 2024 proběhla druhá celorepubliková akce tohoto roku, v rámci níž byl nasazen zvýšený počet hlídek služby dopravní policie. Policisté se zaměřili na jednu z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod – překročení povolené rychlosti.

Foto: Policie ČR

Celkem bylo během této akce zkontrolováno více než 5 000 vozidel. Hlídky odhalily překročení povolené rychlosti v 1099 případech. Z tohoto počtu bylo 1047 případů vyřešeno na místě uložením pokuty, jejichž celková výše dosáhla částky 1 864 600 Kč. V 55 případech věc policisté oznámili místně příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a v 10 případech byli policisté nuceni přistoupit k okamžitému zadržení řidičského průkazu. Toto oprávnění bylo Policií ČR uděleno od začátku roku, a dohromady bylo včetně této akce využito v 70 případech. Zadržení řidičského průkazu je možné v případech výrazného překročení rychlosti o více než 40 km/h v obci a o více než 50 km/h mimo obec.

V akcích budeme pokračovat i nadále, a proto nohu z plynu. Nemusí to totiž skončit jen pokutou nebo ztrátou řidičského průkazu, ale i ztrátou toho nejcennějšího co máme, našeho života! Buďte na svých cestách ohleduplní, pozorní a respektujte všechny účastníky silničního provozu.

Přejeme všem mnoho šťastných kilometrů, ať vždy bezpečně dojede do svého cíle.

Zdroj: Policie ČR