ALBRECHTICKO | V těchto dnech osobně oznámil na policejní služebnu v Městě Albrechticích jistý muž, který vlastní rekreační obydlí v obci Holčovice, v části Hejnov, že má důvodné podezření na protiprávní a podvodné jednání ze strany mu neznámých osob, které nabízejí služby spočívající v opravě, rekonstrukci či instalaci dešťových okapových svodů a dalších klempířských prací.

Foto: ilustrační Pixabay

„Jak bylo následně zjištěno, tak v průběhu  11. srpna 2020 jej v místě rekreačního obydlí svévolně osobně kontaktovali čtyři neznámí muži a nabídli mu opravu okapových svodů na jeho chalupě. Na místě se tedy dohodli na rekonstrukci a pracovní činnosti, avšak nesepsali žádnou smlouvu a nedohodli se ani na finančním vypořádání. Po odvedení dané práce neznámí muži po něm požadovali finanční prostředky ve výši 120 tisíc korun, a to za učiněnou práci a za použitý materiál,” informoval mluvčí policie René Černohorský.

„Poněvadž takovou částku neměl shora uvedený muž u sebe, odejel s mu neznámými muži na pobočku bankovního ústavu do Krnova, přičemž tyto osoby mu navýšili platbu o 20 tisíc korun, tedy na celkových 140 tisíc korun. Oznamovatel dobrovolně finance předal, později však zjistil, že práce byla provedena velmi neodborně a z levného materiálu. Z tohoto důvodu se cítí být podveden a rovněž nabádá širokou veřejnost o velkou obezřetnost při podobném jednání neznámých osob. Rovněž i policisté upozorňují a apelují za zvýšenou pozornost při domlouvání si různých pracovních činností, oprav, rekonstrukcí a staveb, kdy je vždy nutností sepsat, byť velmi krátkou avšak důležitou smlouvu o dílo, o vykonané práci apod., a to s patřičnými údaji, podpisy a s domluveným finančním ohodnocením,” sdělil dále Černohorský.

Ve výše uvedeném případě by se mělo a mohlo jednat o čtyři muže cizí národnosti (snad rumunské národnosti), kteří špatně hovořili česky a polsky a do obce Holčovice přijeli dodávkovým motorovým vozidlem snad Ford Tranzit (automobil pro 6 osob) modré barvy, přičemž registrační značka byla s největší pravděpodobností z Polska a začínala písmeny KR.

Případ intenzivně prošetřuje a prověřuje inspektor prap. Martin Kocián a jakékoli informace k této záležitosti, k výskytu uvedeného automobilu či k pohybu a pobytu osádky vozu a tedy k identifikaci čtyř neznámých mužů je možné kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na albrechtické policejní číslo 974 731 771 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.