KRNOV | Veřejnost může vybírat v osmém ročníku ankety Moravskoslezská sestra, jejíž hlavní myšlenkou je ocenění za jejich každodenní tvrdou práci a poděkování za to, co pro nás dělají. Hlasovat je možné na stránkách sestra.msk.cz do soboty 30. září a mezi 15 finalistkami zvolených odbornou porotou, z nichž jedna získá titul Sestra veřejnosti 2023, jsou také dvě z krnovské nemocnice. O přízeň v soutěži Moravskoslezská sestra 2023 se uchází Olga Kurečková a Hana Kotučová.

Foto: SZZ Krnov

 

Olga Kurečková: Po absolvování Střední zdravotnické školy v Krnově v roce 1989 nastoupila do směnného provozu na interní oddělení v Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Zúčastňovala se okresních a krajských soutěží v dovednostech sester. Aktivně se podílela a stála u zrodu dvou provozů SZZ Krnov – urgentní příjem a DIOP, které v době otevření bylo jediné v MSK. Angažuje se v Zavádění hygienických a protiepidemických opatřeních ve zdravotnickém zařízení a hygieně rukou a je členkou Rady kvality SZZ Krnov. Zavedla do praxe prvky konceptu Bazální stimulace, splnila podmínky pro udělení ocenění Pracoviště s Bazální stimulací a usiluje o udělení Supervize. Podařilo se ji získat a uvést do praxe snímač očních pohybů, kdy je pacient schopen psát a převádět myšlenky na řeč. Ve volném čase se naplno s rodinou věnuje sportu, především spinningu, turistice a výletů do hor na kole nebo pěšky.

Hana Kotučová: Do zdravotnické profese porodní asistentky se snažila nahlédnout během studia na gymnáziu, kdy pracovala v porodnici jako pomocnice. V roce 1984 dokončila studium oboru Ženská sestra a nastoupila do Slezské nemocnice Opava, kde postupně prošla oddělení rizikového těhotenství, oddělení šestinedělí, porodním i operačním sálem či příjmovou a gynekologickou ambulancí. Zkušenosti získávala také v zahraničí. V rozmezí let 2006 až 2016 několikrát odcestovala pracovat do nemocnice v Saudské Arábii Riyadh Military Hospital ve funkci vrchní sestry porodních sálů. Její praktické zkušenosti a odborné znalosti ji umožňují pracovat samostatně a provádět mentorskou činnost, která je dnes velkým přínosem pro studentky porodní asistence i začínající porodní asistentky. Dále dělala auditorku, publikovala články v odborných časopisech a dělala odbornou poradkyni v seriálu První republika.

Soutěž pořádá Moravskoslezský kraj a koná se pod záštitou ministra zdravotnictví, hejtmana Moravskoslezského kraje a prezidentky České asociace sester. „Věříme, že o anketu bude opět zájem a vítězové se mohou těšit nejen na uznání a ocenění jejich práce, ale také na hodnotné ceny, které si převezmou na slavnostním galavečeru ve čtvrtek 19. října v aule Vysoké školy báňské,“ dodávají organizátoři.

Zdroj: MěÚ Krnov