MSK | Přestože dnem okupace okleštěné Československé republiky je označován 15. březen 1939, do Ostravy vstoupily německé vojenské jednotky o den dříve, tedy 14. března odpoledne.

Foto: Policie ČR

Mezi prvními Čechy, kteří pocítili nastávající represi a byli zatčeni, bylo také několik úředníků policejního ředitelství včetně tehdejšího ředitele. Pietní setkání, které se uskutečnilo před budovou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, tuto tragickou událost naší historie připomenulo.

Akce, kterou pořádal Český svaz bojovníků za svobodu, Městský výbor Ostrava, se zúčastnili pozvaní hosté v čele s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem a ředitelem krajského ředitelství plk. Tomášem Kuželem. Úvodního slova se ujal předseda městského výboru pan Jiří Francírek. Popsal nelehkou situaci ze dne 14. března 1939 a vyzdvihl zásluhy československých četníků nejen v odboji, ale také na frontách 2. světové války. Poté k přítomným promluvil hejtman kraje a plukovník Kužel. Oba mimo jiné zmínili důležitost připomínky obětí pro další generace. Při příležitosti pietního aktu byla také přečtena jména několika ostravských policistů a četníků, kteří při obraně vlasti položili život.

Závěrem přítomní položili květiny a věnce k pamětní desce, která je umístěna v budově krajského ředitelství. Vážnosti a důstojnosti celému ceremoniálu dodala nastoupená čestná jednotka krajského ředitelství.

Zdroj: Policie ČR 

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.