VRBNO POD PRADĚDEM | V letošním roce 2024, končícím číslicí „4“, vzpomínáme výročí narození a nebo úmrtí významných českých hudebních skladatelů. Po celém Česku jsou organizovány koncerty k této příležitosti. PSMV obvykle v červnu pořádá Jarní koncert. Letos však uspořádal květnový Koncert k roku české hudby, který se konal 21.5.2024 ve Střeše.

Foto: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští

Chtěl uctít památku tvůrců, kteří skládali hudbu i pro sborový zpěv. Ve svém repertoáru uvedl skladby Antonína Dvořáka z cyklu V přírodě – Dnes do skoku a do písničky a Žitné pole, z Moravských dvojzpěvů dvě skladby – Šípek a Slavíkovský polečko, z cyklu Čtyry sbory rovněž dvě skladby – Místo klekání a Opuštěný. Skladbu Bedřicha Smetany Má hvězda zazpívaly pouze ženy, pro jejichž hlasy je píseň složena. Skladatel Leoš Janáček byl zastoupen hlavně Ukvalskou poezií, Bohuslav Martinů upravenou lidovou písní Bolavá hlavěnka, skladatel Antonín Tučapský latinskou skladbou Lauda anima mea a Zbyněk Mrkos upravenou slováckou písní Bude večer. Koncert uzavřel sbor skladbou Bedřicha Smetany z opery Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili.

Koncert doprovázel slovem dirigent Leoš Sekanina. Zmínil se o zajímavostech z života jednotlivých autorů, o jejich tvorbě a významu ve světě hudby. Skladatelé neměli v životě mnohdy „na růžích ustláno“. Provázely je zdravotní problémy, nedostatek financí a nebo museli opustit svoji vlast kvůli nepřízni režimu. Otázky do publika, které pan dirigent kladl, vnesly do atmosféry koncertu odlehčenou náladu. Bylo vidět, že posluchače informace o jednotlivých tvůrcích zajímají, že se prostě baví a mnohdy překvapili svými znalostmi.

Koncertu se účastnil také Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZŠ Vrbno, který představení svým vystoupením zahájil. Na klavír jej doprovázela paní učitelka Danuše Hošková a premiérově dirigovala sbor paní učitelka Sabina Smékalová. Z dětských skladeb zazpívaly děti například píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Malé kotě spalo v botě a nebo skladbu Jitky MolavcovéMáme rádi zvířata, při níž se doprovázely na bicí nástroje a vtipně své vystoupení zaranžovaly.

Koncert k Roku české hudby byl jedním střípkem z mnoha akcí, které se letos v Česku organizují. Bylo by zajímavé vědět, co by asi říkali zmínění tvůrci na to, že se jejich skladby stále zpívají.

Autor: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští

Foto: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští

Foto: Kronikáři PSMV manželé Lučzewští