MSK | Přesně před 101 rokem se v Albertovci narodila paní Otilie Moravcová. S ohledem na pandemii koronaviru se dnešní oslava konala pouze v okruhu zaměstnanců Domova Bílá Opava, jehož je oslavenkyně klientkou. Vřelé pozdravy a dárek jí poslal také náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil.

Foto: MSK

„Když jsem se přesně před rokem s paní Otilií v domově setkal, měl jsem možnost zažít velmi příjemné chvíle. Malé oslavy se tenkrát kromě lidí z domova účastnila také rodina naší oslavenkyně. Velice mě těšila znatelná blízkost, vlídnost a upřímná laskavost, která prostoupila celou místnost. O to více si dnes uvědomuji, jak tíživě a osamoceně se v těchto dnech musí lidé v domovech cítit, když je nemohou navštívit jejich blízcí. Paní Otilii tedy přeji nejen co nejpevnější zdraví, ale také, aby ta těžká doba, kterou všichni prožíváme, byla co nejrychleji pryč,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který oslavenkyni osobně přivezl kytici a dárkový koš s dobrotami, likérem a hřejivou noční košilí. S ohledem na nutná opatření předal dárky na zahradě domova jedné z pracovnic, která je s paní Otilií v blízkém kontaktu.

Paní Moravcová pochází z 11 dětí, dětství prožila ve Štěpánkovicích. Tatínek pracoval jako správce stodoly a maminka sloužila tamním pánům. V mládí, tak jako její maminka, pracovala ve službě. Mezi její záliby patřily ruční práce, také milovala hudbu. Celý život se věnovala gastronomii, a to jak profesně, tak ve volných chvílích. Vařila a pekla na svatby, její věnečky a koláčky byly vyhlášené v širokém okolí. S manželem Pavlem se po sňatku přestěhovali do Chuchelné, vychovali spolu 5 dcer. Paní Otilie se celý život ráda obklopovala dětmi, dodnes jí jejich přítomnost dělá velkou radost.

Zdroj: MSK