KRNOV | Již čtvrtý ročník letní dobročinné akce plné zábavy proběhne na Hlavním náměstí. Letošním tématem Dobrého srdce Krnova je věda a technika, aneb Vzhůru za poznáním. Neváhejte a přijďte s strávit příjemné odpoledne, a to například formou bláznivých pokusů a experimentů, poslechem příjemné hudby nebo setkáním s robotem. Každým rokem akce pomáhá konkrétnímu člověku z Krnova a okolí. Pomozme letos společně paní Pavlíně.

Foto: Plakát akce

Pavlína Němcová-Palletová se narodila jako zdravá dívka. V dětství byla velice samostatná, výtvarně nadaná a zajímala se o folklor a flóru. Zlom v jejím životě nastal v roce 2007 na vysoké škole. Nemohla se postavit na nohy, přestala chodit a objevily se problémy se zrakem. Po vyšetření nemocnici zazněla diagnóza, a to „roztroušená skleróza“.

Výtěžek veřejné sbírky „Dobré srdce Krnova“ bude využit na financování rehabilitačního pobytu a průběžnou osobní fyzioterapii v domácí péči, které pomohou zmírnit dopady těžké nemoci paní Pavlíny. Dále přispějí ke zlepšení jejího zdravotního stavu, což by jí mohlo umožnit trávit více času se svou dcerkou.

V den konání akce „Dobré srdce Krnova“ 24. srpna 2019 bude možnost přispět do přenosných pokladniček.

Zdroj: MěÚ Krnov

top