MSK | Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ve dnech 15. a 16. října zasahovali na severu Moravy. V rámci akce s krycím názvem LABOR obvinili celkem 7 osob (5 fyzických a 2 právnické). 

Foto: Policie ČR

Podle závěrů kriminalistů mělo k trestné činnosti docházet v době nejméně od měsíce listopadu 2017 do měsíce března 2020 v Ostravě i jinde na území ČR tím způsobem, že organizovaná skupina osob měla krátit daň z přidané hodnoty a daň z příjmů právnických osob.

Trestní řízení probíhalo v úzké spolupráci s pracovníky Finanční správy, zejména pak Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny a zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině.

Trestná činnost měla být páchána na principu zprostředkovávání práce zahraničním pracovníkům. Z inkasovaných odměn pak mělo docházet ke snižování daňového základu za pomoci dalších v řetězci zapojených obchodních společností, které měly vystavovat faktury za fiktivní plnění. Do vedení těchto společností měli být organizátory účelově instalováni cizí státní příslušníci (tzv. bílí koně).

Obviněné osoby měly svým jednáním způsobit ČR škodu ve výši cca 49,9 milionu Kč (cca 38 milionů Kč na DPH a cca 11,9 milionu Kč na dani z příjmů právnických osob).

K samotné realizaci případu s názvem LABOR přistoupili detektivové dne 15. října 2020 v součinnosti se zásahovou a pořádkovou jednotkou Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Došlo k zadržení 5 osob a provedení 7 domovních prohlídek a 4 prohlídek jiných prostor.

V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám tresty odnětí svobody v rozmezí od 7 do 13 let. Čtyři obviněné osoby byly vzaty do vazby.

Jako tzv. náhradní hodnota za způsobenou škodu byl zajištěn movitý a nemovitý majetek v hodnotě cca 38 milionů korun (z toho bylo při prohlídkách zajištěno cca 10,5 milionů Kč v hotovosti), nicméně finanční šetření dále pokračuje.

Policejní orgán byl nucen provést realizaci ve velice krátké době, a to z důvodu, že hlavní organizátor celé skupiny je cizincem, který se v cizině oproti svým zvyklostem v posledních několika měsících zdržoval, což mohlo mít i souvislost s protiepidemickými opatřeními. To do značné míry komplikovalo situaci orgánů činných v trestním řízení. Když policisté zjistili, že se tato osoba vrátila na území ČR, zorganizovali rozsáhlou akci, při které byly podezřelé osoby zadrženy a obviněny.

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, pobočka v Ostravě.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.