KRNOV, GUNTRAMOVICE | Guntramovice, místní část Krnova s pětatřiceti obyvateli, má od letošního roku funkční vodovod. Jeho délka je 1064 metrů a nákladem 5,6 milionu korun ho postavilo město Krnov, které se snaží zlepšovat životní podmínky guntramovických obyvatel i jiným způsobem. Například úpravou veřejného prostranství.

Foto: MěÚ Krnov

„V současné době probíhá revitalizace zelené plochy uprostřed autobusové točny, kde během stavby vodovodu byla umístěna skládka materiálu. Plochu jsme upravili návozem zeminy, modelací terénu a kameny, které budou zároveň sloužit jako překážka, aby si zde lidé nedělali parkoviště. Zároveň jsme vysadili pět stromů, okrasné jabloně, javor Freemanův a oskeruši, a zasejeme trávu. Finální úprava spojená s výsadbou keřů proběhne na jaře,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Revitalizace plochy v Guntramovicích souvisí s požadavkem vedení města, aby se věnovala větší pozornost také okrajovým částem města, ne jen jeho centru. „I proto se další drobné úpravy, které zkvalitňují veřejný prostor, plánují také v roce 2018,“uzavřel místostarosta Michal Brunclík.