OSOBLAŽSKO | ZŠ a MŠ Osoblaha opět zorganizovala projektový den z programu Ukliďme Česko v pátek 21. dubna 2023 od 9 do 12 hodin. Projektový den byl součástí vyučování.

Foto: Zdenka Spurná

Žáci školy společně s učiteli uklízeli přírodu v obci, ve které žijí. Projektový den probíhal v Dívčím Hradě, Osoblaze, Bohušově, Hlince, Slezských Pavlovicích a v Rusíně.

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná

Foto: Zdenka Spurná