OSOBLAHA | Na základní škole v Osoblaze proběhl ve čtvrtek 20. dubna 2023 zápis do první třídy. Děti plnily zábavné úkoly, které měly prověřit jejich připravenost na povinnou školní docházku.

Foto: ZŠ a MŠ Osoblaha

„Ve čtvrtek jsme se seznámili s našimi budoucími prvňáčky. Byli velmi šikovní a výborně připravení. Blahopřejeme všem rodičům a děkujeme okolním školkám za výbornou předškolní přípravu. Poděkování patří i našim učitelkám za perfektně připravený program,” uvedl ředitel školy Marian Hrabovský.

Foto: ZŠ a MŠ Osoblaha

Foto: ZŠ a MŠ Osoblaha