BRUNTÁL | V sobotu 27. října vysadili v městském parku zástupci Československé obce legionářské, jednoty Bruntál „34. pěšího pluku střelce Jana Čapka“, Klubu Za starý Bruntál a Moravskoslezských táborníků Strom svobody. „Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a začali se sázet v letech 1918 a 1919.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Do výsadby se zapojili starostové obcí, učitelé se žáky a členové různých spolků. Nejčastěji vysazovaným stromem byla lípa, která je již od revolučního roku 1848 symbolem Slovanů a tedy i našich národů,“ vysvětlil přihlížejícím Karel Mašlík a jak dále uvedl, sázely se Stromy svobody i později. Například v roce 1928 k příležitosti desetiletého výročí Československé republiky, v roce 1945 po skončení války, v roce 1968 k příležitosti 50. výročí Československé republiky.

„Letošní výročí sta let od vzniku republiky připomínají Lípy republiky 1918 – 2018 s Stromy svobody 1918 -2018. K tomu to projektu se přihlásila jednota Československé obce legionářské Bruntál a její snahu podpořil Klub za Starý Bruntál a Moravskoslezští táborníci,“ pokračoval ve svém projevu Karel Mašlík a pokračoval: „Hlavním důvodem je fakt, že v Bruntále nemáme žádné místo, které by vznik ČSR připomínalo. Tehdy před 100 let místní obyvatelstvo Československo odmítlo, státní moc zde byla dosazena vojensky, po výměně obyvatel po roce 1945 a po nástupu komunistů k moci 28. říjen zapadl a nahradil je Den znárodnění.“ Součástí programu byla i ukázka historické vojenské techniky

Další oslavy probíhaly v neděli ve Společenském domě. Středisko volného času pro děti připravilo stezku se stanovišti se zkouškami dovedností, na jejímž konci absolventy čekala sladká odměna.

Zdroj: MěÚ Bruntál