RÝMAŘOV | Ortopedická ambulance na pracovišti Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově dlouhodobě zajišťuje a provádí komplexní, cílené i kontrolní vyšetření pacientů s poškozením pohybového aparátu vrozeného, získaného nebo traumatického původu. Každou středu v měsíci se v prostorách ordinace chirurgické ambulance v Rýmařově otevírají dveře objednaným ortopedickým pacientům, ke kterým se nově přidávají také dětští pacienti indikovaní k vyšetření kyčelního kloubu pro vyloučení vrozených změn a možných dalších souvisejících komplikací.

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově

Péči nejmenším ortopedickým pacientům poskytuje ortoped a sportovní traumatolog MUDr. Peter Gálóczy. „Vyšetření kyčlí u novorozenců se provádí k prevenci, ale i potenciálnímu záchytu kongenitální dysplazie kyčelního kloubu, tedy vrozených vývojových vad označující vývojové poruchy všech součástí kloubu. K tomuto byl stanoven tzv. plán trojího síta. Kdy se první vyšetření provádí mezi 3. až 5. dnem po porodu, poté následuje kontrolní sonografické vyšetření kyčle v 6 týdnech a následně ve 3 měsících věku,“ popisuje MUDr. Gálóczy a upozorňuje, že nesprávné provedení balení dětí může ovlivnit vývoj dětské kyčle.

Při nesprávném provedení balení mohou být například nohy příliš silně upevněny v poloze, ve které se dítě nemůže dostatečně pohybovat. „Hrozí také, že dítě kvůli špatné technice balení nebude moct kopat. Navíc by mohlo dojít ke zpomalení vývoje pohybu. Roznožení kyčelního kloubu je tedy přímo ovlivněno širokým či volným balením,“ vysvětluje lékař MUDr. Peter Gálóczy z Nemocnice AGEL Podhorská s tím, že existuje řada cviků, kterými lze správný vývoj podpořit. „Na místě je včasné zahájení cvičení pod dohledem specialisty z oboru, hlavně při patologiích vývoje,“ doplnil.

V posledních letech je velmi moderní a praktické „nošení miminek“ v šátcích či nosítkách. Na otázku, jak na tento trend pohlížíte pan doktor Gálóczy z pohledu ortopeda, odpovídá: „Již ve 40. letech poukázal japonský ortoped a profesor na pozitivní souvislost mezi nošením dítěte a nižším výskytem dysplazie. Při nošení dítěte dochází k přenosu pohybových impulsů od nosící osoby. Během nošení dítěte v šátku působí příznivě na tělo dítěte rovnováha, koordinace, otáčivý pohyb a napřímení. Což může pohybový vývoj dítěte pozitivně ovlivnit. Je ovšem důležité dodržovat správný postup způsobu nošení dítěte v šátku na boku, který uvádí vybraná odborná literatura. K nošení dítěte v nosítku. Dle konstituce matky, může zhoršit průběh vývoje, ale jinak hodnotím nošení miminka v nosítku kladně.“

Do ortopedické ambulance Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařově je možné se objednat osobně nebo telefonicky ve středu od 7:00 do 14:00 hodin na tel. čísle 554 253 344.

Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská v Rýmařov