KRNOV | Více než 28 milionů korun stály město Krnov v roce 2022 opravy městských bytů. Za poslední léta je to nejvyšší částka. Více investováno bylo jen v roce 2018, a to 34,5 milionu korun.

Foto: Pixabay

„Vloni jsme opravili 93 bytů. Celková rekonstrukce se týkala 34 bytů a náklady na jejich opravu vyšly na téměř 12 milionů korun. Dalších 16,5 milionu korun stály částečné opravy ať už uvolněných, nebo obsazených bytů,“ uvedl Jan Šrubař z odboru investic a správy majetku. Z celkové částky město zaplatilo za stavební práce 10,6 milionu korun, za elektroinstalační práce 1,6 milionu korun a třeba havarijní služba přišla na 3,4 milionu korun. „K nejčastějším opravám patří výměny elektroinstalace, kuchyňských linek či podlah a rekonstrukce koupelen a WC,“ upřesnil Jan Šrubař.

V opravách bude město pokračovat i letos. „Za první týdny roku 2023 jsme již stihli předat našim kolegům z oddělení pronájmů a prodejů 17 opravených bytů, které se většinou nacházejí v domech s pečovatelskou službou. Dalších dvacet v současnosti opravujeme, na rekonstrukci 18 bytů již hledáme prostřednictvím zadávacího řízení zhotovitele, deset bytů je v projekční přípravě a 27 budeme v nejbližší době posuzovat k opravám. Celkem se jedná o 75 bytů,“ řekl Jan Šrubař s tím, že zakázky se město snaží soutěžit pokud možno hned zkraje roku, kdy je o ně mezi firmami velký zájem. „V zimních měsících se do zadávacího řízení hlásí čtyři, někdy i osm firem a jejich nabídky se pohybují kolem sedmdesáti až osmdesáti procent rozpočtovaných cen. V průběhu stavební sezony se pak hlásí méně a jejich ceny jsou o hodně vyšší,“ doplnil.

Město vlastní 1535 bytů. U většiny objektů, v nichž se nacházejí, byla již provedena opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti. „To znamená, že domy, až na výjimky, jsou zateplené a mají vyměněná okna. Vloni si tímto procesem prošel dům s jednačtyřiceti byty na adrese Albrechtická 37 a byla také zahájena výměna oken v domech s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží. Teď končí první etapa, během níž byla vyměněna „žlutá“ okna a okenní sestavy včetně balkónových dveří v 94 bytech za více než 10 milionů korun. Vyměnit zbývající „modrá“ okna se chystáme v letošním roce, v rozpočtu na tuto akci máme vyčleněno 14 milionů korun,“ uzavřel Jan Šrubař.

Zdroj: MěÚ Krnov