MSK | V prvních třech dnech tohoto týdne od19.-21.dubna 2021 se konal na Slalomovém kanálu Kanoe klubu v Opavě výcvik profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), Územního odboru Opava. Všechny tři směny z Integrovaného výjezdového centra Opava (IVC), včetně členů mezinárodního WASAR týmu HZS MSK (Water Search And Rescue), nacvičovaly pod vedením zkušených instruktorů zásah na tekoucí a divoké vodě.

První část výcviku se soustředila na ovládání plavidla pádlováním s ohledem na zásah družstva o zmenšeném početním stavu 1+3. Cílem byla souhra posádky raftu a jeho správné ovládání třemi hasiči. Nejdříve se jezdilo na řece Opavě nad Slalomovým kanálem, kde se nacvičoval přejezd vodního toku a ovládání plavidla na tekoucí vodě. Poté měly posádky za úkol vjezd do Slalomového kanálu a ovládání raftu ve vodě divoké. Zde se trénovaly hlavně přejezdy proudu a bezpečný transport osob z jednoho břehu na druhý.

Druhá část výcviku se zaměřila na plaveckou průpravu – nácvik ofenzivního a defenzivního způsobu plavání. V hlavní části kanálu hasiči nacvičovali bezpečné způsoby překonávání vodního proudu plaváním a sebezáchranu při stržení záchranáře proudem. 

Šlo o fyzicky velmi náročný výcvik a hasiči byli vystaveni vodnímu živlu v jeho pravé podobě. Vodní stav v řece Opavě byl navýšen o vodu z vydatných srážek, které spadly během předchozích dnů, a podmínky v kanálu se tak velmi blížily podmínkám reálného zásahu. Bezpečnost plavajících přitom zajišťovali ostatní účastníci výcviku, kteří byli připraveni podat kolegovi v nesnázích záchrannou pomůcku a pomoci mu do bezpečí.

Každého výcvikového dne se zúčastnilo vždy 12 profesionálních hasičů z opavské stanice (součást IVC), tedy celkem 36. Výcvik ve stejném rozsahu je zde plánován také na příští týden, a to pro všechny tři směny ze stanic HZS MSK Hlučín a Vítkov.

Výcvik „Práce na vodní hladině“ bude pokračovat i v následujících měsících nácvikem záchrany osob na tekoucí vodě pomocí různých druhů záchranných pomůcek, v neposlední řadě také osobním zásahem, rovněž nácvikem ovládání motorového člunu a záchrany osob na rozlehlých vodních plochách.

Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.