KRNOV | Sportovci, kteří se v roli závodníků či trenérů zúčastnili červnových Her IX. letní olympiády dětí a mládeže v Liberci a Jablonci nad Nisou, převzali v pondělí 16. září z rukou starosty Tomáše Hradila a místostarosty Pavla Moravce mimořádné ocenění ve sportu a poděkování za vzornou reprezentaci města Krnova. Oceněni byli plavec Martin Rudolf, orientační běžkyně Karolína Rychlá, atlet Martin Grulich (osobně nebyl přítomen), fotbalistka Natálie Janková a florbalisté Václav Hradil, Filip Fňukal a Štěpán Lhoťan.

Foto: MěÚ Krnov